Analiza 5/2021

26 lipca 2021 0 Przez Marianna
Wzrost
Notowanie poprzednie:
01. 04. 2021 DFE zanotował następującą wartość jednostki na poziomie: 28,89zł.
Notowanie obecne:
30.04.2021 DFE zanotował następującą wartość jednostki na poziomie 29,37 zł.

Zmiana procentowa:
Cena jednostek wzrosła o 1,66% w ciągu miesiąca.

Tendencja miesiąca: Wzrostowa

Analiza Marianny:

Wartość: Jeśli na początku miesiąca rachunek IKE/IKZE posiadał wartość 1000 zł, to 30.04.2021   jego wartość wzrosła do kwoty 1016,60 zł na koniec miesiąca. Reasumując zysk kapitałowy z rachunku wyniósł 16,60 zł w ciągu 30 dni.

Limity IKE: Jeśli 01.01.2020 skorzystałeś w pełni z dostępnych limitów na ten rok, to Twój rachunek obecnie posiada wartość 17.212,71 zł. Czyli Twój rachunek IKE rejestruje zysk w kwocie 1435.71 zł na koniec kwitania 2021.

Limity IKZE: Jeśli 01.01.2021 skorzystałeś w pełni z dostępnych limitów na ten rok to Twój rachunek obecnie posiada wartość 6 885,08 zł czyli Twój rachunek IKZE rejestrował zysk w kwocie 574,28 zł na koniec kwietnia 2021. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą  i skorzystałeś w pełni z prawa do odliczeń to rachunek ma wartość             10 327,62 zł czyli rachunek zarejestrował zysk wysokości 859,60 zł na koniec kwietnia.

Fundusz zarejestrował zysk kapitałowy 9,1 % od początku roku.

Progi podatkowe: Pomimo zarejestrowanego zysku dodatkowo masz prawo do zmniejszenia wymiaru podatku dochodowego (w przypadku pełnej wpłaty na rachunek IKZE). W zależności od progu podatkowego, do którego należysz, masz prawo do zmniejszenia kwoty przekazanej do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • stawka 17% daje 1072,84 zł
  • stawka 32% daje 2019,20 zł
  • stawka 19% daje 1792,31 zł

dla osób prowadzących jednoosobową działalność  gospodarczą płacących podatek liniowy ( limit wpłat: 9 466,20 zł)

Limit wpłat rachunek  na IKE na 2021 wynosi: 15 777,00 zł.
Limit wpłat rachunek  na IKZE na 2021 wynosi: 6 310,80 zł
Limit wpłat rachunek  na IKZE na 2021 wynosi: 9 466,20 zł
dla osób prowadzących jednoosobową działalność  gospodarczą.

Następny komentarz dnia 01.06.2021