Analiza 4/2021

9 kwietnia 2021 0 Przez Marianna
Wzrost
Notowanie poprzednie:
01. 03. 2021 DFE zanotował następującą wartość jednostki na poziomie: 28,22zł.
Notowanie obecne:
30.03.2021 DFE zanotował następującą wartość jednostki na poziomie 28,82 zł.

Zmiana procentowa:
Cena jednostek wzrosła o 2,13 % w ciągu miesiąca.

Tendencja miesiąca: Wzrostowa

Analiza Marianny:

Wartość: Jeśli na początku miesiąca rachunek IKE/IKZE posiadał wartość 1000 zł, to 30.03.2021   jego wartość wzrosła do kwoty 1020,13 zł na koniec miesiąca. Reasumując zysk kapitałowy z rachunku wyniósł 20,13 zł w ciągu 30 dni.

Limity IKE: Jeśli 01.01.2020 skorzystałeś w pełni z dostępnych limitów na ten rok, to Twój rachunek obecnie posiada wartość 16.815,13 zł. Czyli Twój rachunek IKE rejestruje zysk w kwocie 1038,13 zł na koniec marzec 2021.

Limity IKZE: Jeśli 01.01.2021 skorzystałeś w pełni z dostępnych limitów na ten rok to Twój rachunek obecnie posiada wartość 6 726,00zł czyli Twój rachunek IKZE rejestrował zysk w kwocie 415,20 zł na koniec marca 2021. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą  i skorzystałeś w pełni z prawa do odliczeń to rachunek ma wartość 10 089,08 zł czyli rachunek zarejestrował zysk wysokości 622,88 zł na koniec marca.

Fundusz zarejestrował zysk kapitałowy 6,58 % od początku roku.

Progi podatkowe: Pomimo zarejestrowanego zysku dodatkowo masz prawo do zmniejszenia wymiaru podatku dochodowego (w przypadku pełnej wpłaty na rachunek IKZE). W zależności od progu podatkowego, do którego należysz, masz prawo do zmniejszenia kwoty przekazanej do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • stawka 17% daje 1072,84 zł
  • stawka 32% daje 2019,20 zł
  • stawka 19% daje 1792,31 zł

dla osób prowadzących jednoosobową działalność  gospodarczą płacących podatek liniowy ( limit wpłat: 9 466,20 zł)

Limit wpłat rachunek  na IKE na 2021 wynosi: 15 777,00 zł.
Limit wpłat rachunek  na IKZE na 2021 wynosi: 6 310,80 zł
Limit wpłat rachunek  na IKZE na 2021 wynosi: 9 466,20 zł
dla osób prowadzących jednoosobową działalność  gospodarczą.

Następny komentarz dnia 01.05.2021