Plan Finansowy

Plan finansowy jest to opracowanie, które zawiera uporządkowany zbiór informacji na temat sytuacji finansowej osoby, dla której plan został skonstruowany.

Najważniejszą część Planu Finansowego to dokładne zdefiniowanie sytuacji finansowej w tym momencie życiowym, gdzie kładzie się nacisk na:

  • określenie jakimi dysponuje aktywami
  • jakie posiada zobowiązania
  • jakie posiada przepływy miesięczne i roczne
  • w jaki sposób przychody są zarządzane
  • jakie są wzajemne relacje między aktywami i pasywami
  • pokazuje przeszłość finansową osoby
  • definiuj cele na przyszłość
  • określa zakres Planu Finansowe poprzez zdefiniowani osób, które należy w Planie ująć

Te aspekty pozwalają na dokonanie niezależnej, zewnętrznej oceny sposobu zarządzania własnymi pieniędzmi.  Pozwala to wstępnie ocenić i zdiagnozować przyczyny problemów finansowych.  Na tym etapie Plan Finansowy dokonuje aktualnej oceny stanu finansów osobistych takich jakimi one są. Ocenia w jaki sposób traktowane są pieniądze.  Jest to podstawa i punkt wyjścia do budowania przyszłości finansowej opartej o planowanie finansowe zgodnie z propagowanymi zasadami Złotej Proporcji.

WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ I ODDZWONIMY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.