Dlaczego MIFID i MIFIDII są ważne?

15 września 2023 0 Przez Marianna

MIFID to ważna informacja dotycząca ryzyka.

MIFID to dyrektywa unijna, która dotyczy rynków instrumentów finansowych.
(Markets in Financial Instruments Directive). 

To w skrócie – element prawa międzynarodowego.
Dotyczy funkcjonowania rynku finansowego.
Pierwsza wersja MIFID obowiązuje od 2004 roku.
Wersja MIFID II została wprowadzona w 2018 roku.

Dyrektywa MIFID dotyczy przede wszystkim funkcjonowania rynku finansowego.
Chodzi o rynek pieniężny, rynek bankowy, rynek papierów wartościowych i rynek instrumentów pochodnych.

Obejmuje takie instrumenty jak:

  • zbywalne papiery wartościowe,
  • akcje,
  • opcje walutowe,
  • walutowe kontrakty terminowe (forward),
  • instrumenty rynku pieniężnego,
  • jednostki funduszy inwestycyjnych,
  • umowy terminowe na stopę procentową,
  • instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Warto pamiętać, podejmując decyzje inwestycyjne.