Analiza 6/2024

26 czerwca 2024 0 Przez Marianna

 25 czerwiec 2024    

Praktyczny komentarz do notowań IKE/IKZE  NN DFE

Wzrost

Notowanie poprzednie:
01. 06 2024 DFE zanotował następującą wartość jednostki: 33,66 zł.

Notowanie obecne:
24.06.2024 DFE zanotował następującą wartość jednostki na poziomie 34,01 zł.

Zmiana procentowa:
Cena jednostek wzrosła o 1,04 % w ciągu miesiąca.

Tendencja miesiąca: Wzrostowa

Analiza Marianny:

Wartość: Jeśli na początku miesiąca rachunek IKE/IKZE posiadał wartość 10 000 zł, to 24.06.2024   jego wartość wzrosła do kwoty 10 104,00 zł na koniec miesiąca. Reasumując zysk kapitałowy z rachunku wyniósł 104,00 zł w ciągu 20 dni.

Limity IKE: Jeśli 01.01.2024 skorzystałeś w pełni z dostępnych limitów na ten rok, to Twój rachunek  IKE obecnie posiada wartość 25 701,84 . Czyli Twój rachunek  rejestruje zysk kapitałowy w kwocie 2 229,84 zł na koniec czerwca 2024.

Limity IKZE: Jeśli 01.01.2024 skorzystałeś w pełni z dostępnych limitów na ten rok to Twój rachunek IKZE obecnie posiada wartość:

  • 10 280,74 zł, czyli Twój rachunek IKZE rejestruje zysk w kwocie 891,94 zł na koniec czerwca 2024 jeśli jesteś etatowcem lub

 

  • 15 421,10 zł, czyli Twój rachunek IKZE rejestruje zysk w kwocie 1 337,90 zł na koniec czerwca 2024 jeśli prowadzisz działalność gospodarczą

Progi podatkowe: Pomimo zarejestrowanego zysku dodatkowo masz prawo do zmniejszenia wymiaru podatku dochodowego (w przypadku pełnej wpłaty na rachunek IKZE). W zależności od progu podatkowego, do którego należysz, masz prawo do zmniejszenia kwoty przekazanej do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

próg 12% daje 1126,66 zł / 1689,98 zł zwrotu podatku
próg 32% daje 3004,42 zł / 4506,62 zł zwrotu podatku

Limit wpłat rachunek  na IKE na 2024 wynosi: 23 472,00 zł.
Limit wpłat rachunek  na IKZE na 2024 wynosi:

  • 9 388,80 zł dla osób pracujących na etacie
  • 14 083,20 zł dla osób samozatrudnionych, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Następny komentarz dnia 31.07.2024