Analiza 12/2020

7 grudnia 2020 0 Przez Marianna
Praktyczny komentarz do notowań NN DFE
Wzrost
Notowanie poprzednie:
30. 11 2020 DFE zanotował następującą wartość jednostki: 23,57 zł.
Notowanie obecne:
30.11.2020 DFE zanotował następującą wartość jednostki na poziomie 25,51 zł.

Zmiana procentowa:
Cena jednostek wzrosła o 8,19 % w ciągu miesiąca.

Tendencja miesiąca: Wzrostowa

Analiza Marianny:

Wartość: Jeśli na początku miesiąca rachunek IKE/IKZE posiadał wartość 1000 zł, to 30.11.2020   jego wartość wzrosła do kwoty 1081,90 zł na koniec miesiąca. Reasumując zysk kapitałowy z rachunku wyniósł 81,90 zł w ciągu 30 dni.

Limity IKE: Jeśli 01.01.2020 skorzystałeś w pełni z dostępnych limitów na ten rok, to Twój rachunek obecnie posiada wartość 17.037,41. Czyli Twój rachunek IKE rejestruje zysk w kwocie 1 354,41 zł na koniec listopada 2020.

Limity IKZE: Jeśli 01.01.2020 skorzystałeś w pełni z dostępnych limitów na ten rok to Twój rachunek obecnie posiada wartość 6.814,53 zł czyli Twój rachunek IKZE rejestruje zysk w kwocie 542,23 zł na koniec listopada 2020.

Progi podatkowe: Pomimo zarejestrowanego zysku dodatkowo masz prawo do zmniejszenia wymiaru podatku dochodowego (w przypadku pełnej wpłaty na rachunek IKZE). W zależności od progu podatkowego, do którego należysz, masz prawo do zmniejszenia kwoty przekazanej do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

próg 18% daje 1129,03 zł
próg 19% daje 1191,76 zł
próg 32% daje 2007,17 zł

Limit wpłat rachunek  na IKE na 2020 wynosi: 15 681,00 zł.
Limit wpłat rachunek  na IKZE na 2020 wynosi: 6 272,40 zł

Następny komentarz dnia 02.01.2021