Plan Finansowy

5 grudnia 2023 0 Przez Marianna

Czym jest Plan Finansowy?

Plan finansowy jest to opracowanie, które zawiera uporządkowany zbiór informacje na temat sytuacji finansowej osoby, dla której plan został skonstruowany.  To dokument, w którym opisane są finanse osobiste klienta oraz pokazana jest droga jak można zrealizować swoje własne plany życiowe taniej i bardziej skutecznie.

W naszej koncepcji Plan Finansowy ujmuje około 60 różnych aspektów życia w 8 głównych działach. Te główne działy Planu Finansowego to:

 1. Analiza współczynników finansowych
 2. Elementy Inwestycyjne planu
 3. Elementy ochronne planu
 4. Elementy edukacyjne planu
 5. Elementy zarządzania długami
 6. Elementy dotyczące nieruchomości
 7. Elementy dotyczące zdrowia
 8. Elementy AI

Najważniejsza część Planu Finansowego to dokładne zdefiniowanie sytuacji finansowej w tym momencie życiowym, gdzie kładzie się nacisk na:

 • określenie, jakimi dysponuje aktywami
 • jakie posiada zobowiązania
 • jakie posiada przepływy miesięczne i roczne
 • w jaki sposób przychody są zarządzane
 • jakie są wzajemne relacje między aktywami i pasywami
 • pokazuje przeszłość finansową osoby
 • definiuj cele na przyszłość
 • określa zakres Planu Finansowe poprzez zdefiniowani osób, które należy w Planie ująć