Analiza 6/2021

26 lipca 2021 0 Przez Marianna
Wzrost
Notowanie poprzednie:
04. 05. 2021 DFE zanotował następującą wartość jednostki na poziomie: 29,22 zł.
Notowanie obecne:
31.05.2021 DFE zanotował następującą wartość jednostki na poziomie 30,12 zł.

Zmiana procentowa:
Cena jednostek wzrosła o 3,08% w ciągu miesiąca.

Tendencja miesiąca: Wzrostowa

Analiza Marianny:

Wartość: Jeśli na początku miesiąca rachunek IKE/IKZE posiadał wartość 1000 zł, to 31.05.2021   jego wartość wzrosła do kwoty 1030,80zł na koniec miesiąca. Reasumując zysk kapitałowy z rachunku wyniósł 30,80 zł w ciągu 30 dni.

Limity IKE: Jeśli 01.01.2020 skorzystałeś w pełni z dostępnych limitów na ten rok, to Twój rachunek obecnie posiada wartość 17.652,89 zł. Czyli Twój rachunek IKE rejestruje zysk w kwocie 1.875,89 zł na koniec marzec 2021.

Limity IKZE: Jeśli 01.01.2021 skorzystałeś w pełni z dostępnych limitów na ten rok to Twój rachunek obecnie posiada wartość 7.061,15 zł czyli Twój rachunek IKZE rejestrował zysk w kwocie 750,35 zł na koniec maja 2021. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą  i skorzystałeś w pełni z prawa do odliczeń to rachunek ma wartość 11.591,51 zł czyli rachunek zarejestrował zysk wysokości 1.125,51 zł na koniec maja

Fundusz zarejestrował zysk kapitałowy 11,89 % od początku roku.

Progi podatkowe: Pomimo zarejestrowanego zysku dodatkowo masz prawo do zmniejszenia wymiaru podatku dochodowego (w przypadku pełnej wpłaty na rachunek IKZE). W zależności od progu podatkowego, do którego należysz, masz prawo do zmniejszenia kwoty przekazanej do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • stawka 17% daje 1072,84 zł
  • stawka 32% daje 2019,20 zł
  • stawka 19% daje 1792,31 zł

dla osób prowadzących jednoosobową działalność  gospodarczą płacących podatek liniowy ( limit wpłat: 9 466,20 zł)

Limit wpłat rachunek  na IKE na 2021 wynosi: 15 777,00 zł.
Limit wpłat rachunek  na IKZE na 2021 wynosi: 6 310,80 zł
Limit wpłat rachunek  na IKZE na 2021 wynosi: 9 466,20 zł
dla osób prowadzących jednoosobową działalność  gospodarczą.

Następny komentarz dnia 01.06.2021