Analiza 5/2020

1 maja 2020 0 Przez Marianna

Praktyczny komentarz do notowań NN DFE

Wzrost

Notowanie poprzednie:
01.04.2020 DFE notował następująca wartość jednostki: 20.39 zł

Notowanie obecne:
30.04.2020 DFE zanotował wartość jednostki na poziomie 21.90 zł

Zmiana procentowa:
Cena jednostek wzrosła o 7,41% w ciągu miesiąca.

Tendencja miesiąca: Wzrostowa

Analiza Marianny:

Wartość: Jeśli na początku miesiąca rachunek IKE/IKZE posiadał wartość 1000 zł, to 30.04.2020   jego wartość  wzrosła do kwoty 1074,10 zł na koniec miesiąca. Reasumując zysk kapitałowy z  rachunku wyniósł 74,10 zł w ciągu 30 dni.

Limity IKE: Jeśli 01.01.2020  skorzystałeś w pełni z dostępnych limitów  na ten rok, to Twój rachunek obecnie posiada wartość 14.631,94. Czyli Twój rachunek IKE rejestruje stratę w kwocie 1049,06 zł  na koniec kwietnia 2020. 

Limity IKZE: Jeśli 01.01.2020  skorzystałeś w pełni z dostępnych limitów  na ten rok to Twój rachunek obecnie posiada wartość 5.852,78 czyli Twój rachunek IKZE rejestruje stratę w kwocie 419,62 zł  na koniec kwietnia 2020. 

Progi podatkowe: Pomimo rejestrowanej straty ciągle masz prawo do zmniejszenia wymiaru podatku dochodowego (w przypadku pełnej wpłaty  na rachunek IKZE). W zależności od progu podatkowego, do którego należysz,  masz prawo do zmniejszenia kwoty przekazanej do Urzędu Skarbowego  z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • próg 18% daje 1129,03 zł
  • próg 19% daje 1191,76 zł
  • próg 32% daje 2007,17 zł

Limit wpłat rachunek  na IKE na 2020 wynosi: 15 681,00 zł
Limit wpłat rachunek  na IKZE na 2020 wynosi: 6 272,40 zł

Następny komentarz dnia 02.06.2020