Analiza 6/2020

1 czerwca 2020 0 Przez Marianna

Praktyczny komentarz do notowań NN DFE

Wzrost

Notowanie poprzednie:
01.05.2020 DFE notował następująca wartość jednostki: 22.16 zł

Notowanie obecne:
30.05.2020 DFE zanotował wartość jednostki na poziomie 23.03 zł

Zmiana procentowa:
Cena jednostek wzrosła o 3,93% wciągu miesiąca

Tendencja miesiąca: Wzrostowa

Analiza Marianny:

Wartość: Jeśli na początku miesiąca rachunek IKE/IKZE posiadał wartość 1000 zł, to 31.05.2020   jego wartość  wzrosła do kwoty 1039,30 zł na koniec miesiąca. Reasumując zysk kapitałowy z  rachunku wyniósł 39,30 zł w ciągu 31 dni.

Limity IKE: Jeśli 01.01.2020  skorzystałeś w pełni z dostępnych limitów  na ten rok, to Twój rachunek obecnie posiada wartość 15.387,77 zł . Czyli Twój rachunek IKE jeszcze rejestruje stratę w kwocie 293,23 zł  na koniec maja 2020.

Limity IKZE: Jeśli 01.01.2020  skorzystałeś w pełni z dostępnych limitów  na ten rok to Twój rachunek obecnie posiada wartość 6.155,11 zł czyli Twój rachunek IKZE jeszcze rejestruje stratę w kwocie 117,29 zł  na koniec maja 2020.

Progi podatkowe: Pomimo rejestrowanej straty ciągle masz prawo do zmniejszenia wymiaru podatku dochodowego (w przypadku pełnej wpłaty  na rachunek IKZE). W zależności od progu podatkowego, do którego należysz,  masz prawo do zmniejszenia kwoty przekazanej do Urzędu Skarbowego  z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • próg 18% daje 1129,03 zł 
  • próg 19% daje 1191,76 zł
  • próg 32% daje 2007,17 zł

Limit wpłat rachunek  na IKE na 2020 wynosi: 15 681,00 zł.
Limit wpłat rachunek  na IKZE na 2020 wynosi: 6 272,40 zł

Następny komentarz dnia 02.07.2020