Analiza 7/2020

3 lipca 2020 0 Przez Marianna

Praktyczny komentarz do notowań NN DFE

Wzrost

Notowanie poprzednie:
01.06.2020 DFE zanotował następującą wartość jednostki: 23.24 zł.

Notowanie obecne:
30.06.2020 DFE zanotował następującą wartość jednostki na poziomie 23.79 zł.

Zmiana procentowa:
Cena jednostek wzrosła o 2,37% w ciągu miesiąca.

Tendencja miesiąca: Wzrostowa

Analiza Marianny:

Wartość: Jeśli na początku miesiąca rachunek IKE/IKZE posiadał wartość 1000 zł, to 30.06.2020   jego wartość  wzrosła do kwoty 1023,70 zł na koniec miesiąca. Reasumując zysk kapitałowy z  rachunku wyniósł 23,70 zł w ciągu 30 dni.

Limity IKE: Jeśli 01.01.2020  skorzystałeś w pełni z dostępnych limitów  na ten rok, to Twój rachunek obecnie posiada wartość 15.894,77 zł . Czyli Twój rachunek IKE jeszcze rejestruje zysk w kwocie 213,26 zł  na koniec czerwca 2020.

Limity IKZE: Jeśli 01.01.2020  skorzystałeś w pełni z dostępnych limitów  na ten rok to Twój rachunek obecnie posiada wartość 6.357,70 zł czyli Twój rachunek IKZE jeszcze rejestruje zysk w kwocie 85,30 zł  na koniec czerwca 2020.

Progi podatkowe: Pomimo zarejestrowanego zysku ciągle masz prawo do zmniejszenia wymiaru podatku dochodowego (w przypadku pełnej wpłaty  na rachunek IKZE). W zależności od progu podatkowego, do którego należysz,  masz prawo do zmniejszenia kwoty przekazanej do Urzędu Skarbowego  z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

próg 18% daje 1129,03 zł
próg 19% daje 1191,76 zł
próg 32% daje 2007,17 zł

Limit wpłat rachunek  na IKE na 2020 wynosi: 15 681,00 zł.
Limit wpłat rachunek  na IKZE na 2020 wynosi: 6 272,40 zł

Następny komentarz dnia 02.08.2020