Analiza 8/2020

6 sierpnia 2020 0 Przez Marianna

Praktyczny komentarz do notowań NN DFE

Wzrost

Notowanie poprzednie:
01.07.2020 DFE zanotował następującą wartość jednostki: 23.79 zł.

Notowanie obecne:
31.07.2020 DFE zanotował następującą wartość jednostki na poziomie 23.86 zł.

Zmiana procentowa:
Cena jednostek wzrosła o 0,29% w ciągu miesiąca.

Tendencja miesiąca: Wzrostowa

Analiza Marianny:

Wartość: Jeśli na początku miesiąca rachunek IKE/IKZE posiadał wartość 1000 zł, to 31.07.2020   jego wartość  wzrosła do kwoty 1002,29 zł na koniec miesiąca. Reasumując zysk kapitałowy z  rachunku wyniósł 2,90 zł w ciągu 31 dni.

Limity IKE: Jeśli 01.01.2020  skorzystałeś w pełni z dostępnych limitów  na ten rok, to Twój rachunek obecnie posiada wartość 15.941,30 zł . Czyli Twój rachunek IKE rejestruje zysk w kwocie 260,30 zł  na koniec lipca 2020.

Limity IKZE: Jeśli 01.01.2020  skorzystałeś w pełni z dostępnych limitów  na ten rok to Twój rachunek obecnie posiada wartość 6.376,52 zł czyli Twój rachunek IKZE rejestruje zysk w kwocie 104,12 zł  na koniec lipca 2020.

Progi podatkowe: Pomimo zarejestrowanego zysku dodatkowo masz prawo do zmniejszenia wymiaru podatku dochodowego (w przypadku pełnej wpłaty  na rachunek IKZE). W zależności od progu podatkowego, do którego należysz,  masz prawo do zmniejszenia kwoty przekazanej do Urzędu Skarbowego  z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

próg 18% daje 1129,03 zł
próg 19% daje 1191,76 zł
próg 32% daje 2007,17 zł

Limit wpłat rachunek  na IKE na 2020 wynosi: 15 681,00 zł.
Limit wpłat rachunek  na IKZE na 2020 wynosi: 6 272,40 zł

Następny komentarz dnia 02.09.2020