Analiza 9/2020 sobota – niedziela

23 września 2020 0 Przez Marianna

Praktyczny komentarz do notowań NN DFE

Wzrost

Notowanie poprzednie:
31.07.2020 DFE zanotował następującą wartość jednostki: 23.86zł.

Notowanie obecne:
03.08.2020 DFE zanotował następującą wartość jednostki na poziomie 24.12 zł.

Zmiana procentowa:
Cena jednostek wzrosła o 1,09% w ciągu miesiąca.

Tendencja miesiąca: Wzrostowa

Analiza Marianny:

Wartość: Jeśli na początku miesiąca rachunek IKE/IKZE posiadał wartość 1000 zł, to 31.07.2020  jego wartość wzrosła do kwoty 1010,90 zł na koniec miesiąca. Reasumując zysk kapitałowy z rachunku wyniósł 10,0 zł w ciągu 2 dni ( sosbota – niedziela

Limity IKE: Jeśli 01.01.2020 skorzystałeś w pełni z dostępnych limitów na ten rok, to Twój rachunek obecnie posiada wartość 16.115,36 Czyli Twój rachunek IKE rejestruje zysk w kwocie 434,36 zł na 3 sierpnia 2020.

Limity IKZE: Jeśli 01.01.2020 skorzystałeś w pełni z dostępnych limitów na ten rok to Twój rachunek obecnie posiada wartość 6.446,13 zł czyli Twój rachunek IKZE rejestruje zysk w kwocie 273,73 zł na koniec 3 sierpnia 2020.

Progi podatkowe: Pomimo zarejestrowanego zysku dodatkowo masz prawo do zmniejszenia wymiaru podatku dochodowego (w przypadku pełnej wpłaty na rachunek IKZE). W zależności od progu podatkowego, do którego należysz, masz prawo do zmniejszenia kwoty przekazanej do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

próg 18% daje 1129,03 zł
próg 19% daje 1191,76 zł
próg 32% daje 2007,17 zł

Limit wpłat rachunek  na IKE na 2020 wynosi: 15 681,00 zł.
Limit wpłat rachunek  na IKZE na 2020 wynosi: 6 272,40 zł

Następny komentarz dnia 02.10.2020