Analiza 2/2021

10 lutego 2021 0 Przez Marianna
Wzrost
Notowanie poprzednie:
01. 01. 2021 DFE zanotował następującą wartość jednostki: 27,04 zł.
Notowanie obecne:
30.01.2021DFE zanotował następującą wartość jednostki na poziomie 27,46 zł.

Zmiana procentowa:
Cena jednostek wzrosła o 1,55 % w ciągu miesiąca.

Tendencja miesiąca: Wzrostowa

Analiza Marianny:

Wartość: Jeśli na początku miesiąca rachunek IKE/IKZE posiadał wartość 1000 zł, to 30.01.2021   jego wartość wzrosła do kwoty 1015,50 zł na koniec miesiąca. Reasumując zysk kapitałowy z rachunku wyniósł 15,50 zł w ciągu 30 dni.

Limity IKE: Jeśli 01.01.2020 skorzystałeś w pełni z dostępnych limitów na ten rok, to Twój rachunek obecnie posiada wartość 16.021,54. Czyli Twój rachunek IKE rejestruje zysk w kwocie 244,54 zł na koniec grudnia 2021.

Limity IKZE: Jeśli 01.01.2021 skorzystałeś w pełni z dostępnych limitów na ten rok to Twój rachunek obecnie posiada wartość 6 408,82 zł czyli Twój rachunek IKZE rejestruje zysk w kwocie 97,82 zł na koniec stycznia 2021. Jeśli prowadzisz jednoosobową działanlość gospodarczą  i skorzystałeś w pełni z prawa do odliczeń to rachunek ma wartość 9 612,93 czyli rachunek zarejestrował zysk wysokości 143,7 zł na koniec stycznia.

Progi podatkowe: Pomimo zarejestrowanego zysku dodatkowo masz prawo do zmniejszenia wymiaru podatku dochodowego (w przypadku pełnej wpłaty na rachunek IKZE). W zależności od progu podatkowego, do którego należysz, masz prawo do zmniejszenia kwoty przekazanej do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

stawka 17% daje 1072,84 zł
stawka 32% daje 2019,20 zł
stawka 19% daje 1792,31 zł 
dla osób prowadzących jednoosobową działalność  gospodarczą płacących podatek liniowy ( limit wpłat: 9 466,20 zł) 

Limit wpłat rachunek  na IKE na 2021 wynosi: 15 777,00 zł.
Limit wpłat rachunek  na IKZE na 2021 wynosi: 6 310,80 zł
Limit wpłat rachunek  na IKZE na 2021 wynosi: 9 466,20 zł
dla osób prowadzących jdnoosobową działalność  gospodarczą.

 

Następny komentarz dnia 01.03.2021