Analiza miesiąca 01/2020

3 stycznia 2020 0 Przez Marianna

Praktyczny komentarz do notowań NN DFE

Wzrost

Notowanie poprzednie:
01.12.20219 DFE notował następująca wartość jednostki: 22.92 zł

Notowanie obecne:
30.12.20219 DFE zanotował wartość jednostki na poziomie 23.35 zł

Zmiana procentowa:
Cena jednostek wzrosła o 1.88% wciągu miesiąca

Tendencja miesiąca: Wzrostowa

Analiza Marianny:

Wartość: Jeśli na początku miesiąca rachunek IKE/IKZE posiadał wartość 1000 zł, to 31.12.2019  jego wartość  wzrosła do kwoty 1018,80 zł na koniec miesiąca. Reasumując zysk kapitałowy z  rachunku wyniósł 18,80 zł w ciągu 31 dni.

Limity IKE: Jeśli 01.12.2019  skorzystałeś w pełni z dostępnych limitów  na ten rok, to Twój rachunek obecnie posiada wartość 14.563,75 zł . Czyli Twój rachunek IKE zarejestrował zysk w kwocie 268,75 zł  na koniec grudnia 2019.

Limity IKZE: Jeśli 01.12.2019  skorzystałeś w pełni z dostępnych limitów  na ten rok, to Twój rachunek obecnie posiada wartość 5 825,50 zł . Czyli Twój rachunek IKE zarejestrował zysk w kwocie 107,50 zł  na koniec grudnia 2019.

Progi podatkowe: Pomimo zarejestrowanego zysku  dodatkowo masz prawo do zmniejszenia wymiaru podatku dochodowego (w przypadku pełnej wpłaty  na rachunek IKZE). W zależności od progu podatkowego, do którego należysz,  masz prawo do zmniejszenia kwoty przekazanej do Urzędu Skarbowego  z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • próg 18% daje 1029,24 zł 
  • próg 19% daje 1086,42 zł
  • próg 32% daje 1829,76 zł

Limit wpłat rachunek  na IKE na 2019 wynosi: 15 681,00 zł.
Limit wpłat rachunek  na IKZE na 2019 wynosi: 5 718,00 zł

Następny komentarz dnia 01.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rost

Notowanie poprzednie:
Data porzednia: 01.12.2019

DFE notował następująca wartość jednostki: 22.92 zł

Notowanie obecne:
Data obecna:31.12.2019

DFE zanotował wartość jednostki na poziomie 

Zmiana procentowa:
Cena jednostek wzrosła o 1.88%

Tendencja miesiąca:
Wzrostowa

Analiza Marianny:

To znaczy?

Ze wartość jednostki wzrosła o 1,88 % w ciągu miesiąca

Jakie to ma znaczenie dla posiadacz rachunku?

Jeśli na początku miesiąca rachunek IKE/IKZE posiadał wartość 1000 zł, to 31.12.2019   jego wartość  wzrosła do kwoty 1018,80 zł na koniec miesiąca. Reasumując zysk kapitałowy z  rachunku wyniósł 18,80 zł w ciągu 31 dni.

Jeśli skorzystałeś w pełni z dostępnych limitów to Twój zysk kapitałowy w rachunku IKE wyniósł 268,75, czyli rachunek  na dzień 31.12.2019, miała wartość 14.563,75

Jeśli skorzystałeś w pełni z dopuszczonych limitów to Twój zysk kapitałowy w rachunku IKZE wyniósł 107.50, czyli rachunek  na dzień 31.12.2019, ma wartość 5825,50. Ponadto uzyskałeś prawo do zmniejszenia wymiary podatku wysokości: 1029,24 lub 1086,42 lub 1829,76 w zależności od progu podatkowego do którego należysz.

Źródło danych:
NN IKZE Notowania