Analiza 10/2020

19 października 2020 0 Przez Marianna

Praktyczny komentarz do notowań NN DFE

Spadek

Notowanie poprzednie:
01.09.2020 DFE zanotował następującą wartość jednostki: 24.18 zł.

Notowanie obecne:
30.09.2020 DFE zanotował następującą wartość jednostki na poziomie 24.16 zł.

Zmiana procentowa:
Cena jednostek wzrosła o 0,083% w ciągu miesiąca.

Tendencja miesiąca: Spadkowa

Analiza Marianny:

Wartość: Jeśli na początku miesiąca rachunek IKE/IKZE posiadał wartość 1000 zł, to 30.08.2020   jego wartość spadła do kwoty 999,17 zł na koniec miesiąca. Reasumując strata z rachunku wyniosła 0.83zł w ciągu 30 dni.

Limity IKE: Jeśli 01.01.2020 skorzystałeś w pełni z dostępnych limitów na ten rok, to Twój rachunek obecnie posiada wartość 16.142,02Czyli Twój rachunek IKE rejestruje zysk w kwocie 461,02 zł na koniec  września 2020.

Limity IKZE: Jeśli 01.01.2020 skorzystałeś w pełni z dostępnych limitów na ten rok to Twój rachunek obecnie posiada wartość 6.456,81 zł czyli Twój rachunek IKZE rejestruje zysk w kwocie 284,41 zł na koniec września 2020.

Progi podatkowe: Pomimo zarejestrowanego zysku dodatkowo masz prawo do zmniejszenia wymiaru podatku dochodowego (w przypadku pełnej wpłaty na rachunek IKZE). W zależności od progu podatkowego, do którego należysz, masz prawo do zmniejszenia kwoty przekazanej do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

próg 18% daje 1129,03 zł
próg 19% daje 1191,76 zł
próg 32% daje 2007,17 zł

Limit wpłat rachunek  na IKE na 2020 wynosi: 15 681,00 zł.
Limit wpłat rachunek  na IKZE na 2020 wynosi: 6 272,40 zł

Następny komentarz dnia 02.11.2020