Analiza 3/2020

2 marca 2020 0 Przez Marianna

Praktyczny komentarz do notowań NN DFE

Spadek

Notowanie poprzednie:
01.02.2020 DFE notował następująca wartość jednostki:23.49 zł

Notowanie obecne:
28.02.2020 DFE zanotował wartość jednostki na poziomie:22.25 zł

Zmiana procentowa:
Cena jednostek spadła o 5,28% w ciągu miesiąca

Tendencja miesiąca: Spadkowa

Analiza Marianny:

Wartość: Jeśli na początku miesiąca rachunek IKE/IKZE posiadał wartość 1000 zł, to 28.02.2020   jego wartość  spadła do kwoty 947,20 zł na koniec miesiąca. Reasumując została zaksięgowana strata na rachunku, która wyniosła 52,80 zł w ciągu 28 dni.

Limity IKE: Jeśli 01.01.2020  skorzystałeś w pełni z dostępnych limitów  na ten rok, to Twój rachunek obecnie posiada wartość 14.865,59 czyli Twoje IKE rejestruje stratę w kwocie 815,41 zł  na koniec lutego 2020.

Limity IKZE: Jeśli 01.01.2020  skorzystałeś w pełni z dostępnych limitów  na ten rok to Twój rachunek obecnie posiada wartość 5.946,24 czyli Twoje IKZE rejestruje stratę w kwocie 326,16 na koniec lutego2020.

Progi podatkowe: Pomimo rejestrowanej straty ciągle masz prawo do zmniejszenia wymiaru podatku dochodowego (w przypadku pełnej wpłaty  na rachunek IKZE). W zależności od progu podatkowego, do którego należysz,  masz prawo do zmniejszenia kwoty przekazanej do Urzędu Skarbowego  z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • próg 18% daje 1129,03 zł
  • próg 19% daje 1191,76 zł
  • próg 32% daje 2007,17 zł

Limit wpłat rachunek  na IKE na 2020 wynosi: 15 681,00 zł
Limit wpłat rachunek  na IKZE na 2020 wynosi: 6 272,40 zł

Następny komentarz dnia 01.04.2020.